Macco Latijn

Macco Latijn is onderdeel van Macco Lingui. Op het moment zijn we hard bezig om Macco Latijn te finaliseren. We verwachten Macco Latijn voor het eind van het kalenderjaar te kunnen leveren. Houd onze website, Facebookpagina of Twitter in de gaten!
De korte beschrijving hieronder laat alvast zien wat je kunt verwachten van ons nieuwe onderdeel Latijn!

 

  Werkwoorden determineren

In Macco Latijn wordt de leerling stapsgewijs bekend gemaakt met de conjugaties. Dit gebeurt aan de hand van uitleg vooraf, waarna de leerling zelf de conjugaties gaat determineren. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van kleur om bindvocalen, tijdkenletters en uitgangen aan te geven.

In de lessen komt stap voor stap aan bod:

  • De indeling van de werkwoorden in de vijf groepen regelmatige werkwoorden en onregelmatige werkwoorden
  • De tijden: Praesens, Imperfectum, Futurum simplex, Perfectum, Plusquamperfectum en Futurum exactum
  • De wijzen: Indicativus, Coniunctivus, Imperativus en Infinitivus
  • De geni: Actief en passief, alsmede de deponentia

Lessen over de conjugaties Hier wordt de futurum simplex uitgelegd.

Determineren. In dit voorbeeld moet de leerling kiezen tussen de Praesens of Futurum simplex van werkwoorden uit de groep regere. Vanzelfsprekend verschijnt de Nederlandse vertaling pas nadat de leerling antwoord heeft gegeven.

  Vrije keuze: Stel je eigen les samen

Daarnaast kan de gebruiker een eigen les samenstellen door te kiezen welke werkwoorden, tijden, wijzen en geni geoefend dienen te worden.

Determineren. In dit voorbeeld moet de leerling gaan kiezen tussen de Praesens of Futurum simplex van werkwoorden uit de groepen regere, audire en capere.

Determineren. In dit voorbeeld moet de leerling gaan kiezen tussen de Praesens of Futurum simplex van werkwoorden uit de groepen regere, audire en capere.

Tot slot is Macco Lingui ook zo slim om dubbelvormen te herkennen en de leerling hier op te wijzen. Zie het voorbeeld hieronder:

Determineren. In dit voorbeeld  toont Macco Lingui de leerling dat er meerdere antwoorden goed waren.