Ga naar de inhoud
Home » Contact

Contact

Macco VOF
Merovingenstraat 64
6132 EA Sittard
tel. 00 31 6 15851748

Website Nederland: www.macco.nl
Website België: www.macco.be
e-mail: info@macco.nl

Neemt u a.u.b. bij voorkeur per e-mail contact met ons op.

 

 

Disclaimer, copyright

 

Aan de inhoud van onze website en van overige (schriftelijke) informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De programma’s zijn met grote zorg geschreven en getest. Zij worden echter verstrekt zoals zij zijn, m.a.w. het betreft “software as is”. De correcte werking wordt op geen enkele wijze gegarandeerd. Het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker. Alle bestanden zijn zorgvuldig beschermd tegen virussen. Indien u gebruik maakt van onze programma’s en/of van onze overige bestanden zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit dit gebruik. Dit geldt voor zowel het materiaal dat rechtstreeks geleverd wordt als voor hetgeen door de gebruiker wordt gedownload vanaf onze websites/servers. De software en de bijbehorende bestanden mogen niet worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, fotografisch of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Macco V.O.F. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De facturen moeten binnen 21 dagen na factuurdatum voldaan zijn.Wij houden de prijsinformatie en de overige informatie met betrekking tot onze producten zo goed mogelijk up-to-date. Dit geldt in het bijzonder voor de informatie die wij verstrekken via onze website. Dit neemt niet weg dat genoemde informatie kan wijzigen zonder kennisgeving.Het doorgeven van onze software aan derden is strikt verboden. Het kopiëren van de software is alleen toegestaan voor eigen gebruik (archivering).In het bijzonder geldt voor onderwijsinstellingen:

  • een netwerklicentie wordt afgesloten per schoollocatie én per schooljaar
  • leerlinglicenties worden afgesloten per schoollocatie én per schooljaar

Een licentie geeft uitsluitend gebruiksrecht.

De vocabulaire-bestanden bij de talenprogramma’s mogen in het kader van de verstrekte licentie vrij worden gebruikt door docenten en leerlingen.
Zij mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt of gekopieerd of verspreid.