Privacy Policy

Privacy policy

(English version below)
Samengevat: Macco VOF vergaart geen leerlinggegevens via de software of enig andere wijze.

 1. ALGEMEEN

  In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsinformatie vergaren en gebruiken. Door het gebruik van onze software gaat u akkoord met de voorwaarden in dit privacbeleid. Macco heeft het recht om het privacybeleid aan te passen. Indien er aanpassingen worden gemaakt, wordt dit aangekondigd op de website voor ten minste 7 dagen na de wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt aangegeven aan het eind van het privacybeleid.

 2. INFORMATIE DIE WE VERGAREN

  Bij gebruik van onze applicaties kan een gebruikersaccount worden aangemaakt. De details van het account, zijnde de gebruikersnaam en wachtwoord, worden slechts lokaal op het apparaat van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van het bijhouden van de voortgang door de gebruiker. Deze accountdetails worden niet door Macco vergaard. In het geval van een netwerklicentie kan er géén gebruikersaccount worden aangemaakt en in dat geval wordt er dan ook geen informatie op het apparaat van de gebruiker of op het netwerk opgeslagen.

  Door het gebruik van de bestelformulieren op onze website kunt u Macco voorzien van uw naam en emailadres, thuis- of werkadres en bestelgegevens. Deze informatie wordt door Macco opgeslagen zodat uw order verwerkt kan worden en zodat u gecontacteerd kunt worden voor vragen of informatie betreffende uw bestelling.

   

  Wij delen geen persoonsinformatie met derden tenzij het wettelijk verplicht is.

 3. GEBRUIK VAN INFORMATIE VERGAARD DOOR MACCO

  Verkregen informatie wordt louter gebruikt om u te contacteren met informatie of vragen betreffende uw bestelling, of om u nieuws of promotioneel materiaal te sturen indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

 4. DELEN VAN UW PERSOONSINFORMATIE MET DERDEN

  Macco deelt uw persoonsinformatie niet met derden, tenzij het wettelijk verplicht is.

 5. WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN UW PERSOONSINFORMATIE

  U heeft ten alle tijden het recht om verwijdering of wijziging van uw persoonsinformatie aan te vragen. Dit kan aangevraagd worden via e-mail (info@macco.nl). Wijzigingen zullen na een maximale tijdsspanne van 7 werkdagen verwerkt worden.

 6. LINKS

  Onze website en applicaties kunnen links naar externe websites bevatten. Macco is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Het privacybeleid op deze pagina’s heeft alleen betrekking op de informatie die Macco vergaart via zijn website en applicaties.

 7. INFORMATIEVEILIGHEID

   

  Macco heeft beveiliginsmechanismes geïmplementeerd die we toereikend achten voor de bescherming van de geheimhouding, integriteit en beschikbaarheid van uw bestelgegevens. Weliswaar geloven we dat een toegewijde aanvaller met toereikende middelen deze mechanismes zou kunnen omzeilen, en als gevolg, toegang zou kunnen krijgen tot de gegevens die we trachten te beschermen.

 8. CONTACT

  U kunt ons bereiken via email (info@macco.nl) voor vragen over ons privacybeleid of om een klacht in te dienen.

 

Privacy Policy (English)

In short: Macco VOF does not collect personal information of the pupils through its software or in any other way.

 1. GENERAL

  In this privacy policy we explain how we collect and use your personal information.  By using our software, you agree to the terms of this Privacy Policy. We may update our Privacy Policy to reflect changes to our information practices. If changes to the privacy policy are made, this will be announced on the website for at least 7 days after the changes are made. The latest date of revision will be displayed at the bottom of the privacy policy.

 2. INFORMATION WE COLLECT

  When you use our apps a local account can be created. The entered account details, i.e. the username and password, are only stored locally so that the user can monitor his/her progress. No account details are collected by Macco. Note that in case the app is run using a network license, no account can be created and no information is stored on the user’s device.

  Through the order forms on our website, you may provide us with your name and email address, home or work address and order details. We store this information so that we can process your order and contact you regarding your order.

  We do not share your personal information with third-parties unless it is required by law.

 3. USE OF INFORMATION OBTAINED BY MACCO

  The obtained information is solely used for the purpose of contacting you with information or inquiries regarding your order, or to provide you with news or promotional information in case you opted in for the newsletter.

 4. SHARING YOUR PERSONALLY-IDENTIFIABLE INFORMATION WITH THIRD PARTIES

  Macco does not share your information with third parties unless it is required by law.

 5. UPDATING OR DELETING YOUR PERSONALLY-IDENTIFIABLE INFORMATION

  You have at all times the right to request us to delete your account information or change your account details. This should be requested via email to info@macco.nl. Changes will be processed with a maximum processing time of 7 business days.

 6. LINKS

  Our website and apps may contain links to other websites. We are not responsible for the privacy practices of other websites. The privacy policy on this page only applies to information collected by Macco through our website or apps.

 7. INFORMATION SECURITY

  Macco has implemented safeguards it believes are sufficient to protect the confidentiality, integrity and availability of your order details. However, we believe that a determined attacker with sufficient resources could defeat those safeguards and may, as a result, gain access to the information we seek to protect.

 8. CONTACT US

  You can contact us at info@macco.nl for questions about our privacy policy or to file a complaint.

 

Latest revision: 30 November 2017