Ga naar de inhoud
Home » Privacy policy

Privacy policy

(English version below)

 1. ALGEMEEN

  In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsinformatie vergaren en gebruiken. Door het gebruik van onze software en diensten gaat u akkoord met de voorwaarden in dit privacybeleid. Macco heeft het recht om het privacybeleid aan te passen. Indien er aanpassingen worden gemaakt, wordt dit aangekondigd op de website voor ten minste 7 dagen na de wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt aangegeven aan het eind van het privacybeleid.
 2. INFORMATIE DIE WE VERGAREN

  Bij gebruik van onze applicaties kan een gebruikersaccount worden aangemaakt. De details van het account, zijnde de gebruikersnaam en wachtwoord, worden verstrekt aan Macco VOF. Indien u ervoor kiest om in te loggen via de services van Google of Apple verkrijgt Macco VOF ook toegang tot uw naam. Door het gebruik van onze applicaties wordt de voortgang van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van het bijhouden van de voortgang door de gebruiker. Indien de gebruiker beheerd wordt vanuit een school of onderwijsinstelling via de zogeheten “Lingui+” module, krijgen beheerders en docenten van deze school of onderwijsinstelling ook toegang tot de voortgang en eventuele toetsresultaten van de gebruiker.Door het gebruik van de bestelformulieren op onze website alsmede in de app kunt u Macco voorzien van uw naam en e-mailadres, thuis- of werkadres en bestelgegevens. Deze informatie wordt door Macco opgeslagen zodat uw order verwerkt kan worden en zodat u gecontacteerd kunt worden voor vragen of informatie betreffende uw bestelling.Wij delen geen persoonsinformatie met derden tenzij het wettelijk verplicht is.

 3. GEBRUIK VAN INFORMATIE VERGAARD DOOR MACCO

  Uw voortgang in de applicaties wordt opgeslagen zodat u – en eventuele leraren via de Lingui+module – uw voortgang kunt bijhouden.

  Informatie verkregen via bestelformulieren op deze website of in de app wordt louter gebruikt om u te contacteren met informatie of vragen betreffende uw bestelling, of om u nieuws of promotioneel materiaal te sturen indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

 4. DELEN VAN UW PERSOONSINFORMATIE MET DERDEN

  Macco deelt uw persoonsinformatie niet met derden, tenzij het wettelijk verplicht is.
 5. WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN UW PERSOONSINFORMATIE

  U heeft ten alle tijden het recht om verwijdering of wijziging van uw persoonsinformatie aan te vragen. Dit kan aangevraagd worden in de Macco Lingui app zelf of via e-mail (info@macco.nl). Wijzigingen zullen na een maximale tijdsspanne van 7 werkdagen verwerkt worden.
 6. LINKS

  Onze website en applicaties kunnen links naar externe websites bevatten. Macco is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Het privacybeleid op deze pagina’s heeft alleen betrekking op de informatie die Macco vergaart via zijn website en applicaties.
 7. INFORMATIEVEILIGHEID

  Macco heeft beveiliginsmechanismes geïmplementeerd die we toereikend achten voor de bescherming van de geheimhouding, integriteit en beschikbaarheid van uw bestelgegevens en accountgegevens. Weliswaar geloven we dat een toegewijde aanvaller met toereikende middelen deze mechanismes zou kunnen omzeilen, en als gevolg, toegang zou kunnen krijgen tot de gegevens die we trachten te beschermen.
 8. CONTACT

  U kunt ons bereiken via email (info@macco.nl) voor vragen over ons privacybeleid of om een klacht in te dienen.

Privacy Policy (English)

 1. GENERAL

  In this privacy policy we explain how we collect and use your personal information. By using our software, you agree to the terms of this Privacy Policy. We may update our Privacy Policy to reflect changes to our information practices. If changes to the privacy policy are made, this will be announced on the website for at least 7 days after the changes are made. The latest date of revision will be displayed at the bottom of the privacy policy.

 2. INFORMATION WE COLLECT

  Through the in-app registration process, you provide us with your e-mail address, and in case you choose to sign in via Google or Apple, also with your name.
  When you use the Macco Lingui app, you will submit information on your progress.
  In case you choose to add a teacher in the “digital classroom”, your teacher will be able to see your progress and e-mail address as well.

  Through the order forms on our website, you may provide us with your name and email address, home or work address and order details.
  We store this information so that we can process your order and contact you regarding your order.

  We do not share your personal information with third-parties unless it is required by law.

 3. USE OF INFORMATION OBTAINED BY MACCO

  Your account information is solely used so that you – and any teachers added in the “digital classroom” – can track your progress.
  The information from order forms on our website is solely used for the purpose of contacting you with information or inquiries regarding your order, or to provide you with news or promotional information in case you opted in for the newsletter.

 4. SHARING YOUR PERSONALLY-IDENTIFIABLE INFORMATION WITH THIRD PARTIES

  Macco does not share your information with third parties unless it is required by law.

 5. UPDATING OR DELETING YOUR PERSONALLY-IDENTIFIABLE INFORMATION

  You have at all times the right to request us to delete your account information or change your account details. This can be requested directly in the “Settings” page of the mobile Macco Lingui app, or can be requested via email to info@macco.nl. Upon deletion, your account details (name, email) and progress in the app (scores and answers) will be deleted permanently. Deletion requests via e-mail will be processed with a maximum processing time of 7 business days.

 6. LINKS

  Our website and apps may contain links to other websites. We are not responsible for the privacy practices of other websites. The privacy policy on this page only applies to information collected by Macco through our website or apps.

 7. INFORMATION SECURITY

  Macco has implemented safeguards it believes are sufficient to protect the confidentiality, integrity and availability of your account information and order details. However, we believe that a determined attacker with sufficient resources could defeat those safeguards and may, as a result, gain access to the information we seek to protect.

 8. CONTACT US

  You can contact us at info@macco.nl for questions about our privacy policy or to file a complaint.

Version 1.02.
Latest revision:
15 June 2023